Medlemskap i Villaägarna

Efter att ha pratat med dig i telefon är vi glada för ditt intresse för medlemskap i Villaägarna. För bara 395 kr räcker ditt medlemskap t o m 31 december 2019. Som medlem får du också tre värdecheckar på 100 kr vardera på Flügger färg, Beijer Bygg samt Granngården.

Du behöver nu bekräfta det anbud du fått till din mobiltelefon via SMS

  1. Svara ”OK” på det SMS du fått till din mobil
  2. Inom några dagar kommer du att få ditt välkomstbrev och faktura
  3. Så snart du har betalat medlemsavgiften skickar vi ditt medlemskort och dina värdecheckar och du kan direkt börja använda vår expertrådgivning samt ta del av övriga medlemsrabatter och förmåner

Villaägarna är en partipolitiskt obunden organisation. Vårt mål är att skapa bättre villkor för dig som småhusägare. Utöver expertrådgivning, medlemsrabatter och förmåner får du som medlem en stark organisation i ryggen. Vi för din talan i bostadspolitiska frågor och bevakar dina intressen både på riksnivå och lokalt.
Villaägarna följer distansavtalslagen. Om du väljer att inte svara OK på anbudet via SMS blir du inte medlem i Villaägarna och kommer inte behöva betala något. Din ångerrätt enligt distansavtalslagen gäller under 14 dagar och ångerfristen börjar löpa den dag du betalar din medlemsavgift. Om du ångrar dig efter att du betalt din medlemsavgift är du välkommen att kontakta oss på e-post info@villaagarna.se eller telefon 010-750 01 00.